100% kwaliteit in onderhoud, 100% maarschappelijk verantwoord werken

Zorg voor Arbeid werkt met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Daarom steken we meer dan gemiddelde tijd in hun begeleiding. Ervaren werkmeesters staan klaar om hen te ondersteunen.

De vaardigheden worden getraind, met het accent op wat je kan en niet op wat je niet kan.

Ook de sociale vaardigheden krijgen meer dan voldoende aandacht. o.a. hoe ga je met klanten/opdrachtgevers om, kan je leren om met andere mensen samen te werken. Durf je te vragen als je iets niet kan en alle zaken die te maken hebben met de persoonlijke ontwikkelingen van jezelf.

In de eigen werkplaats doen onze mensen de technische vaardigheden op. Ook bereiden we ze voor op zelfstandig werken. We trainen hen in sociale vaardigheden. Op het werk is er altijd toezicht. Niet alleen op de kwaliteit van het werk, maar ook op het welzijn van de medewerkers. Veiligheid is gewaarborgd: werkmeesters beschikken over alle relevante diploma‘s en certificaten, zoals BHV, EHBO, VCA en CFB .

Hoe is de samenwerking geregeld?

Collega Alex:

Niets is zo prettig om met plezier naar het werk te gaan en einde van de werkdag het gevoel te hebben dat je lekker hebt gewerkt.

“Door Zorg voor Arbeid in te schakelen, heb je gemotiveerde mensen om je heen en je geeft deze groep het vertrouwen dat er iets gepresteerd kan worden”

Collega Cynthia

Klussen vind ik echt tof en ondanks dat ik de enige vrouw ben sta ik toch mijn mannetje, Ik heb al veel geleerd.