ZvA legt WMO uit

Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen huis of bij je ouders? Heb je dan een aantal uren per week begeleiding nodig? Ga je naar dagbesteding? Dan krijg je vanaf 1 januari 2018 te maken met een nieuwe wet. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In dit hoofdstuk gaat het over de zorg en ondersteuning die mensen krijgen die zelfstandig wonen. Of die nog bij hun ouders wonen en ambulante begeleiding nodig hebben en soms naar een dagcentrum gaan. Ook het logeren hoort hier bij. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt er voor dat je zelfstandig kunt blijven wonen.
Dat je gewoon mee kunt doen in de maatschappij.
En dat je de hulp en ondersteuning krijgt die je nodig hebt.
Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Wmo.
Deze nieuwe wet moet er nog meer voor zorgen dat mensen gewoon mee kunnen doen.
De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar.

Hoe werkt de Wmo?

De gemeente voert de Wmo uit.
Dat betekent dat de gemeente je moet helpen als je voelt dat je niet mee kunt doen in de maatschappij

Bijvoorbeeld:

Heb je door je beperking ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen?
Dan kun je met je ondersteuningsvraag naar de gemeente. Vaak is dit het Wmo-loket.Straks zijn er ook ‘sociale wijkteams’ of ‘kernteams’ waar je naartoe kan.

Het gesprek

Je hebt dan een gesprek met de gemeenteambtenaar of iemand van een wijkteam.
Hij kijkt samen met jou naar:

Een maatwerkvoorziening wordt speciaal voor jou gemaakt of geregeld.
Dat gebeurt pas als je het zelf niet kunt. En als er geen familieleden zijn die ondersteuning kunnen bieden. Een maatwerkvoorziening kan er ook per persoon anders uitzien. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassing of een rolstoel.

Krijg je een maatwerkvoorziening, dan moet je een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratiekantoor (CAK).
Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van wat je zelf al aan geld krijgt en hebt.In het gesprek gaat het ook over de volgende dingen:

De gemeenteambtenaar maakt een verslag van het gesprek.
Jij kunt zeggen of je het eens bent met het verslag.
Is de vraag voor zorg en ondersteuning duidelijk?
Soms is er ook nog een onderzoek. Dan kijkt de gemeente welke zorg het beste bij jou past.
Dan doet de gemeenteambtenaar een aanvraag voor één of meer maatwerkvoorzieningen.
Je krijgt dan een brief van de gemeente waarin staat welke voorziening(en) je krijgt en hoeveel uur.
Dit noem je een beschikking.
Ben je het toch niet eens met de beschikking? Dan kun je een brief (laten) schrijven dat je het er niet mee eens bent. Dat noem je een bezwaarschrift. De cliëntondersteuner kan daarbij helpen.

Cliëntondersteuning

Heb je het gesprek met de gemeente?
Dan kun je altijd vragen of er een cliëntondersteuner bij kan zijn.
Dit is iemand die jou helpt bij het gesprek.
Bijvoorbeeld iemand van MEE, een familielid of een vrijwilliger die je goed kent.
Je kunt het gesprek ook voorbereiden met deze persoon.

Wat is er anders met de nieuwe Wmo?

Hier moet de gemeente regels en afspraken voor maken.

Burgers moeten mee kunnen praten en advies kunnen geven over het Wmo-beleid dat de gemeente maakt.
In de nieuwe Wmo staat dat burgers hier goede ondersteuning bij moeten krijgen.

De overgang van AWBZ naar nieuwe Wmo

Krijg je op 1 januari 2018 zorg vanuit de AWBZ? Bijvoorbeeld begeleiding?
Heb je van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een bewijs gekregen dat je recht hebt op deze begeleiding (indicatie)?
En is deze indicatie heel 2018 geldig?
Dan houd je een jaar lang de rechten die bij deze indicatie horen
Ook al krijg je nu de ondersteuning vanuit de Wmo.

Meepraten over de Wmo

Wmo-raad

Lokale belangenbehartigers

Gemeenteraadsleden uitnodigen

Voorbereiden op gesprekken met de gemeente

Er zijn nog meer wetten veranderd en/of aangepast, Kijk daarvoor op de websites van de gemeente, of onderstaande websites