Ga naar de inhoud

Wat maakt Zorg voor Arbeid uniek

In 2000 is Zorg voor Arbeid opgericht. Uitgangspunt van waaruit Zorg voor Arbeid is begonnen is een bijzonder onderhoudsbedrijf in de bouw. De werknemers hebben in veel gevallen een verstandelijke beperking. Daardoor kwamen ze elders niet aan het werk, maar wel bij ons! We begeleiden ze goed, zorgen ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen tot vakman, en eventueel de stap kunnen zetten naar een regulier onderhoudsbedrijf. Indien een betaalde baan niet tot de mogelijkheden behoort zijn de collega‘s in ieder geval verzekerd van een zinvolle werkplek/dagbesteding.

Tijdens de werkzaamheden krijgen de collega‘s alle uitleg en de gelegenheid om het zelf uit te proberen. Zo kan men zien waar de interesse naar uit gaat, wie wat echt leuk vind om te doen én waar de talenten liggen. Zorg voor Arbeid vind het ontzettend belangrijk dat alle collega‘s een fijne en zinvolle dag invulling hebben.

De collega‘s vinden het erg belangrijk dat ze gewaardeerd worden, waar mogelijk vakkennis op te doen en voor sommigen is het streven naar een betaalde baan zelfs een mogelijkheid. We doen er alles aan om aan deze wensen (waar mogelijk) tegemoet te komen! Sinds de start van Zorg voor Arbeid zijn 6 collega’s daadwerkelijk doorgestart in een betaalde setting.

Door de jaren heen is de doelgroep van Zorg voor Arbeid ook veranderd. Zo hebben wij nog steeds collega’s bij ons vanaf het eerste uur. Deze groep jongens is daarmee dus ook 24 jaar ouder dan toen zij bij ons startte. Daarbij hebben wij door de jaren heen ook collega’s aangemeld gekregen met een meervoudige / complexere beperking. Het mooie van Zorg voor Arbeid is dat wij ons te allen tijden aanpassen aan de collega’s die bij ons binnenkomen. Zo ligt op dit moment de nadruk veel minder op het klussen buiten de deur. Zorg voor Arbeid past zich moeiteloos aan de vraag die er ligt vanuit hen aan. De speerpunten waarop wij ons nu richten zijn:

 • Zinvolle dag invulling; er zijn collega’s die hun ‘ eigen ‘ plekje hebben binnen de locatie. Hier kunnen zij (altijd met ondersteuning en indien gewenst met begeleiding) doen waar zij graag mee bezig zijn. Denk hierbij aan een eigen ruimte waar cliënten zorgen voor de gereedschappen en het opbergen ervan. Het bijhouden van de inventaris. Op het gebied van ICT zijn er collega’s die computers/laptops uit- en in elkaar knutselen, nakijken. Er zijn ook cliënten die graag met hun handen bezig zijn; denk hierbij dan aan het opknappen van meubeltjes, schilderen. Anderen cliënten houden zich liever bezig op het gebied van schoonmaak en het netjes houden van het pand.
 • Bewegen is gezond! Waar mogelijk gaan wij 2x per week met de collega’s die dat willen sporten in de buitenlucht. Voorop hierin staat het plezier met elkaar, omgang met elkaar en het bewegen op zich.
 • Voeding; elke week is er op de woensdag aandacht voor gezonde voeding. Hierbij wordt vanuit Zorg voor Arbeid gefaciliteerd dat er fruit aanwezig is, maar denk ook aan verantwoordde broodjes gezond.
 • Ontspanning en educatie; hierbij kan gedacht worden aan uitjes buiten de deur zoals naar de Vogelkelder.

Oftewel: er is voor ieder wat wils! De begeleiders op de werkvloer zijn altijd alert op de vraag die collega’s hebben, hebben kijk op de diverse interesses en weten goed hoe hierin te ondersteunen.

Wat bied Zorg voor Arbeid aan medewerkers

 • regelmaat en dag structuur
 • Werk plezier
 • Veiligheid
 • Leren klussen
 • Sociale omgangsvormen
 • Samen met jou maken we een dagbesteding
 • Regelmatig evaluaties
 • Afwisseling in de werkzaamheden
 • Rekening houden met je mogelijkheden
 • Actief deelnemen aan de maatschapij
 • samenwerken, met leidinggevende en collega's
 • Werkervaring
 • Gereedschapskennis en materiaal kennis
 • Doorstromen naar een betaalde baan (als je de mogelijkheden hebt)
 • Korte lijnen met ouders/verzorgers/begeleiding

Beschutte leer en werkplek

Zorg voor Arbeid is een organisatie die zich ten doel stelt leren en werken aan te bieden aan mensen met een beperking. Wij leveren in de basis activerende begeleiding.

Uitgangspunt hierbij is dat ieder individu de mogelijkheid krijgt geboden om in de samenleving te staan een belangrijk onderdeel hiervan is “naar het werk gaan”. Zichzelf kunnen ontplooien, eigen groeimogelijkheden ontdekken en samen werken. Ter ondersteuning hierbij leveren wij doelgerichte en vakbekwame begeleiders. De ontwikkeling van ieder individu staat hierbij centraal. Dit gebeurt op een eigen locatie waar wij gespecialiseerde mensen in dienst hebben die de activiteiten en opdrachten begeleiden.

Het dagbesteding programma legt naar inhoud een accent op:

Arbeidsmatige dagbesteding: Activiteiten met een zelfstandig karakter afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de medewerker.

Activering: Activiteiten gericht op zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesses van de medewerker, waaronder: handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten.

Zorgvoorarbeid mobile menu