Meteen naar de inhoud

Begeleidingsvormen

ZvA Zorgt, Gentle Teaching en Triple-C zijn onze manieren

ZvA zorgt:

De begeleider heeft de uiteindelijke regie maar bepaald samen met de medewerker wat het beste is. Hij heeft daarbij een houding en bejegening naar de medewerker en bepaalt in hoofdzaak wat er nodig is voor een medewerker om te ontwikkelen. Zowel verbaal als non-verbaal.

Begeleidingsvormen

ZvA Zorgt, Gentle Teaching en Triple-C zijn onze manieren

ZvA zorgt:

Het perspectief van de begeleider staat centraal. de regie met betrekking tot het ontwikkelen van de collega/medwerker. De collega/medewerker moet de gelegenheid krijgen om aan te geven wat zijn of haar interesses zijn en wat hij/zij wil leren. Zij bepalen vervolgens samen de aanpak en de begeleider observeert of de medewerker volgt. Actief hulp opdringen werkt averechts en regelmatig overleg met de collega/medewerker is daarom zeer belangrijk. De leidinggevende echter bepaalt de dagindeling van ieder individu, de begeleider verwerkt de ideeën en wensen van de collega/medewerker in diens begeleidingsplan. Het stimuleren van initiatief genomen door de collega/medewerker is daarbij essentieel.

De begeleider heeft een houding en bejegening naar de collega/medewerker waarin het perspectief, dus de ideeën van de collega/medewerker, als bron om te ontwikkelen wordt gevolgd zowel verbaal als non- verbaal.

De insteek is om de collega/medewerker te stimuleren en voornamelijk zelf de regie te laten nemen, uiteraard voor zover mogelijk.

Doordat er een hoge verantwoordelijkheid inzake de ontwikkeling en het persoonlijk welzijn van de collega/medewerker is het belangrijk voor de begeleider om zich in te lezen in dossier en documentatie wanneer er sprake is van onvoldoende kennis.

Gentle Teaching:

Zoals eerder benoemd, leggen wij heel bewust de nadruk op het welzijn van onze collega‘s/medewerkers. Hun persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van sociale omgangsvormen zijn belangrijk, zo ook het hebben van werkplezier.
Bij Gentle Teaching staat gelijkwaardigheid voorop; de houding en het gedrag van de begeleiders wordt afgestemd op de houding en het gedrag van de medewerker.

Deze methode, herschreven door Pauwel van de Siepkamp*, is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Binnen deze methode staan actieve, aanhoudende en onvoorwaardelijke interacties centraal, welke de ontwikkeling stimuleren en de problematiek verminderen. In plaats van te kijken naar de beperkingen worden de mogelijkheden aangemoedigd en iedere vorm van straf wordt tot het minimum beperkt. De begeleider blijft niet afstandelijk omdat er gewerkt wordt aan een band in de vorm van hechting, welke normaal is binnen de ontwikkeling van kind tot volwassene.

Op die manier ontstaat er een uitwisseling en beloning van het positieve gedrag, terwijl het negatieve gedrag (voor zover mogelijk) genegeerd wordt. De normen die wij willen overdragen, zijn; solidariteit, warmte, zorg, waardering, acceptatie en respect. Met andere woorden; de begeleiding straalt veiligheid en geborgenheid uit. Elke interactie is van zichzelf reeds belonend.

* Pauwel van de Siepkamp werkte ruim 30 jaar in de gezondheidszorg, waarvan 13 jaar als leidinggevende binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag. Vanuit die ervaring is hij betrokken geraakt bij ‘Gentle teaching’ en geeft hij ruim 10 jaar zowel voorlichting als trainingen.

Triple-C

Deze methode is ontstaan 1991 tijdens een behandelbespreking in de kamer Hans van Wouwe, orthopedagoog.

Het onderwerp van gesprek was de vastgelopen behandeling van een collega/medewerker: wat is de juiste keuze in een situatie dat een team machteloos staat? Men kwam tot de ontdekking dat begeleiders samen met de medewerker in beweging moeten komen.

De ABC-driehoek van Cliënt en Begeleider, die samen betekenisvolle Activiteiten ondernemen, werd de basis van behandeling en begeleiding. Tijdens een congres in Montpellier kreeg de methode een internationaal bruikbare naam: Triple-C. CCC staat voor Cliënt, Coach en Competentie en is een behandelmethode voor mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedrag- en/of psychische problemen hebben.

Triple-C richt zich niet op het beheersen van probleemgedrag maar werkt aan herstel van het gewone leven. Professionals die om hen heen staan bouwen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.

Op basis van die relatie nemen medewerker samen met de begeleiding deel aan het dagprogramma. Het zelfvertrouwen neemt toe en zij ontwikkelen competenties met een positief effect.

Met andere woorden; de begeleiding heeft een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met medewerkers, geeft een betekenisvolle daginvulling en legt vooral niet de focus op probleemgedrag.

Zaken waar wij de nadruk op leggen, passen niet voor de volle 100% binnen Triple-C maar wel binnen de kaders van onze missie. Triple-C is namelijk gedeeltelijk geneigd te ‘pushen’ om tot actie komen, ook waar dit niet altijd binnen de mogelijkheden van de medewerker ligt.

Als ZvA hebben wij er voor gekozen om van deze methoden de taartpuntjes te pakken, die qua smaak de onze zijn en deze te mixen met ‘ZvA beschutte leer en werkplek’.

Zorg voor Arbeid staat in de maatschappij.ZvA besteedt middels nevenactiviteiten veel aandacht en tijd aan betrokkenheid binnen onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk om niet alleen met gemeente en bedrijven samen te werken, maar zeker ook met de maatschappelijke instellingen en inwoners van Den Haag. Hier volgen een aantal zaken waaruit blijkt hoe wij dit streven in praktijk brengen.

MMS (Maatschappelijk Steun Systeem)

Een netwerk van personen en organisaties, professionals en ervaringsdeskundigen. Gezamenlijke missie hierbij is draagvlak, kennis en mogelijkheden vergroten ter participatie van kwetsbare burgers. De Haagse Werktafels is een gestructureerd overleg binnen het MMS, met als doel passende dagbesteding te vinden voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het participeren in de maatschappij.

PEP en Den Haag DOET

Gezamenlijk bemiddelen zij tussen professionals en vrijwilligers, op basis van vraag en aanbod.
Wij als stichting bieden werk- en leerplaatsen aan vrijwilligers. Iedereen die affiniteit heeft met onze doelgroep kan hier aan de slag. Er zijn functies in de techniek, de administratie en het creatieve onderdeel. Uiteraard zijn mensen met een beperking en/of welke willen (re)integreren meer dan welkom in ons team!

ROC Mondriaan en Haagse/Leidse Hogescholen

Zorg voor Arbeid biedt jaarlijks een stageplaats aan een aantal studenten uit het reguliere onderwijs, welke een opleiding volgen op MBO- of HBO niveau.

Savantis en Calibris

Zij zijn erkende opleidingspartners voor praktijkopleiding in de sector zorg & welzijn. Van beide hebben wij een kwalificatie als erkend leerbedrijf.

Het perspectief van de begeleider staat centraal. de regie met betrekking tot het ontwikkelen van de collega/medwerker. De collega/medewerker moet de gelegenheid krijgen om aan te geven wat zijn of haar interesses zijn en wat hij/zij wil leren. Zij bepalen vervolgens samen de aanpak en de begeleider observeert of de medewerker volgt. Actief hulp opdringen werkt averechts en regelmatig overleg met de collega/medewerker is daarom zeer belangrijk. De leidinggevende echter bepaalt de dagindeling van ieder individu, de begeleider verwerkt de ideeën en wensen van de collega/medewerker in diens begeleidingsplan. Het stimuleren van initiatief genomen door de collega/medewerker is daarbij essentieel.

De begeleider heeft een houding en bejegening naar de collega/medewerker waarin het perspectief, dus de ideeën van de collega/medewerker, als bron om te ontwikkelen wordt gevolgd zowel verbaal als non- verbaal.

De insteek is om de collega/medewerker te stimuleren en voornamelijk zelf de regie te laten nemen, uiteraard voor zover mogelijk.

Doordat er een hoge verantwoordelijkheid inzake de ontwikkeling en het persoonlijk welzijn van de collega/medewerker is het belangrijk voor de begeleider om zich in te lezen in dossier en documentatie wanneer er sprake is van onvoldoende kennis.

Zorgvoorarbeid mobile menu