Ga naar de inhoud

Beschutte leer en werkplek

Zorg voor Arbeid is een organisatie die zich ten doel stelt leren en werken aan te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Wij leveren in principe activerende begeleiding. Met activerende begeleiding wordt de medewerker geleerd om te gaan met de (gevolgen van de) aandoening, beperking of handicap.

Uitgangspunt hierbij is dat ieder individu de mogelijkheid krijgt geboden om in de samenleving te staan een belangrijk onderdeel hiervan is “naar het werk gaan”. Zichzelf kunnen ontplooien, eigen groeimogelijkheden ontdekken en samen werken om een product af te leveren. Ter ondersteuning hierbij leveren wij doelgerichte en vakbekwame begeleiders. De ontwikkeling van ieder individu staat hierbij centraal. Dit gebeurt op een eigen locatie waar wij gespecialiseerde mensen in dienst hebben die de activiteiten en opdrachten begeleiden.

Het dagbesteding programma legt naar inhoud een accent op:

 • Arbeidsmatige dagbesteding (Activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de medewerker);
 • Activering (activiteiten gericht op zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesses van de medewerker, waaronder: handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten)

Sleutelwoorden zijn hierbij:

 • Praktisch competentiegericht: Zien wat nodig is en in staat en bereid zijn dat te doen.
 • Oplossingsgericht: Aandacht op wat werkt, op wat er al is en op de gewenste toekomst.
 • Ervaringsgericht: Aansluiten bij ervaringen en beelden, reflecterend observeren.
 • Stimuleringsgericht: Mogelijkheden onderzoeken van ieder individu d.m.v. gerichte training en positieve ontwikkeling.

De locatie is maandag tot donderdag van 8.30u tot 15.00u en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur geopend.

De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

Allerhande kluswerk, van schilderen, behangen, stucen tot timmerwerk, plaatsen van keukens laminaatvloeren, enz.enz. ook uitruimen van woningen doen wij en kleine verhuizingen. Kortom alles in en rondom het huis.

Houtwerk; samen met anderen vervaardigen wij houtproducten, o.a. steigerhout meubelen, plantenbakken van boomstammen (heel natuurlijk ogend). Meubelen in opdracht behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Deze werkzaamheden vinden ook plaats op onze andere locatie, (stichting D-A-T op de Koperwerf 29 in Den Haag)

Zorg voor Arbeid zorgt er voor dat alle werkzaamheden in goed overleg met alle partijen worden uitgevoerd zoals afgesproken. Het product of de opdracht wordt, in combinatie met plezierig werken voor ieder persoon, in een veilige omgeving naar behoren uitgevoerd.
Zorg voor Arbeid heeft uitstekende contacten met andere zorginstellingen. Onder andere stichting ‘s-HeerenLoo, stichting Middin, stichting IpsdeBruggen. stichting Philadelphia etc..

Goede communicatie, korte lijnen en heldere afspraken met alle betrokkenen is essentieel voor een adequate begeleiding van ieder persoon en zorgt er voor dat afspraken tussen alle partijen goed worden nageleefd.

Beschut leren en werken in de gehandicaptenzorg die bekostigd vanuit de AWBZ/Wmo/Wlz is een zoveel mogelijk zinvolle, gestructureerde en in principe niet-vrijblijvende vorm van besteding van de dag. Leren en werken is belangrijk voor medewerkers, want het geeft invulling aan hun dag en daarmee aan hun leven. Het is in het belang van de medewerker dat wij kunnen rekenen op een goed tarief om deze diensten te leveren die voldoen aan de eisen van doelmatigheid en kwaliteit. Tarieven worden per medewerker, en de zorgvraag aan hem/haar verbonden, via de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald. Een CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indicatie is noodzakelijk.
Medewerkers met een PGB kunnen uiteraard ook bij Zorg voor Arbeid terecht!
Voor mensen met een vervoersindicatie: Zorg voor Arbeid beschikt over eigen vervoer (ook rolstoelbussen).
Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen bij ons op de Chroomstraat 31, 2544 EX Den Haag.
Bel gerust voor een afspraak!
Als je meer informatie wil kan je een mail sturen naar:
info@zorgvoorarbeid of neem telefonisch contact met ons op tel: 070-385 94 33.

Wat bied ZvA aan medewerkers?

 • Regelmaat
 • Werk plezier
 • Structuur
 • Veiligheid
 • Leren klussen
 • Een vakopleiding
 • Je kunt je vakwensen kenbaar maken
 • Sociale omgangsvormen
 • Een volledig dossier met alle noodzakelijke gegevens
 • Samen met jou maken we een zorgplan
 • Regelmatig evaluaties
 • Afwisseling in de werkzaamheden
 • Rekening houden met je mogelijkheden
 • Actief deelnemen aan de maatschappij
 • Omgaan met verschillende soorten opdrachtgevers (klanten)
 • Samenwerken, met leidinggevende en collega‘s
 • Werkervaring
 • Gereedschapskennis en materiaal kennis
 • Doorstromen naar een betaalde baan (als je de mogelijkheden hebt)
 • Korte lijnen met ouders/verzorgers/begeleiding

Wat zijn de werkzaamheden met medewerkers?:

 • Schilderen/behangen
 • Houtbewerking (diverse soorten van timmerwerkzaamheden)
 • Het leggen van laminaatvloeren
 • Fietsen reparaties
 • Verhuizen
 • Uitruimingen
 • Tuinonderhoud
 • Renovatie
 • Schoonmaak werzaamheden

De opleiding en vakkennis staan centraal waar binnen structuur en veiligheid wordt geboden en eigen inbreng en het nemen van initiatieven wordt gestimuleerd.

Zorgvoorarbeid mobile menu