Ga naar de inhoud

Hoe meld ik mij aan bij ZvA?

Als je wilt werken en een leuke en zinvolle beschermde werkplek of een goed begeleide arbeidstraining wilt hebben volgt hieronder de aanmeld procedure:

Neem contact met Loek Siliakus 0703859433 of André Coomans 0704063614, wij stellen ons even voor en nodigen je uit voor een gesprekje op onze locatie. Ook vragen we je of je al een indicatie voor dagbesteding hebt, dit is belangrijk om je begeleiding te kunnen financieren.

Door professionele begeleiders, enthousiaste vrijwilligers en gemotiveerde stagiaires kunnen wij jou zo goed mogelijk ondersteunen in jouw wensen en vragen.

Wij leggen ook goed uit wat voor werkzaamheden wij allemaal doen ( je hoeft zelf niets te kunnen, alleen lekker veel inzet)

Als je dat allemaal leuk lijkt maken we een afspraak om een dagje mee te werken

Wanneer je na dat dagje denkt, hé dat vind ik leuk, dan kunnen we samen met jou en je jobcoach of pb-er afspraken maken.

Alle papieren en wat maar nodig is, in orde? Dan kun je direct aan de slag!!

Maar wil je meer een vaste werkplek en niet telkens naar een andere locatie, kijk dan even op de site van stichting DAT: www.stichtingdat.nl of informeer naar de mogelijkheden d.m.v. een email naar info@stichtingdat.nl

Waag je kans, je weet maar nooit wat je allemaal kunt leren of waar je talenten liggen

O, ja nog een belangrijke opmerking: Bij Zorg voor Arbeid én bij stichting DAT ben je een collega/medewerker en geen “cliënt”. Wij moeten er tenslotte samen voor zorgen dat de werkzaamheden die we doen tot tevredenheid van de opdrachtgevers uitgevoerd worden!

Zorgvoorarbeid mobile menu